Vo sëis tlo:

Chëuta per l'ega da bever

La chëuta per l'ega da bever vën calculeda aldò dl consum che risultea dal'ëura dal'ega.

L'ëures muessa unì metudes su a na maniera prufesciunela da n idraulicher.

L numer dl'ëura muessa unì fat al savëi al ufize dla chëutes dl chemun, che unirà pona a meter su l bol.

Tarifa atuela ann 2021 (deliberazion dela Jonta chemunela nr. 375 di 187.12.2020):


TAriffe

tariffe

 

Cumpetënt