Vo sëis tlo:

News - Archif

Filter aldò dl ann: Duc| 2023| 2022| 2021| 2020| 2019| 2018| 2017| 2016| 2015| 2014| 2013| 2012| 2011| 2010| 2009| 2008|

22/08/2011

Senteda dl Cunsëi de chemun di 14.11.2011

La senteda unirà tenida dala 9.00 tla sala de cunsëi tl segondo partimënt. deplu...

17/05/2011

Nrescida cunzet per l refudam

da de jù te Chemun nchin ai 31 de mei 2011 deplu...

26/11/2010

Refudam - etichetes

Danter i 20 de dezëmber 2010 y i 28 de jené 2011 possen de ju y unì a tò te chemun, tl ufize chëutes... deplu...

22/11/2010

Cualificazion zënter

41 pruvedimënc per miuré l cumerz tl zënter, miuré l'atratività dl luech y la cualità de vita. Chisc... deplu...

27/07/2010

Grafik

Ufize-online dla robes perdudes dl Südtirol

Plu de 4.000 cosses che ie unides abinedes aspieta chëi che les à perdudes: http://www.fundinfo.it : http://www.fundinfo.it/ deplu...

12/07/2010

Prejentazion de proiec

Da sën inant saral da njunté a uni proiet na "checkliste" (formuler per talian), che cunfërma che la... deplu...

11/05/2010

Grafik

Resultac dla nrescida

Tlo dessot i resultac dla nrescida sun la cualificazion dl zenter dl luech 1. pert ... deplu...

17/12/2009

Grafik

Cunsëi de furmazion S.Cristina

L cunsëi de furmazion S.Cristina fej al savëi che l liber de fotografies storiches   S.Cristina zacan... deplu...

14/07/2009

Grafik

Online Program sun la cosses perdudes

ënghe nëus meton a despusizion, coche gran përt di autri chemuns de Südtirol, l nuef program online che juda a crì y abiné ora la cosses perdudes tl chemun de S.Cristina o te autri chemuns de Südtirol, cialëde ite: http://www.fundinfo.it/ - http://www.oggettitrovati.it deplu...

18/05/2009

Reunion per i zitadins

Ai 25 de mei 2009 dala 8.00 da sëira unirà tenida la reunion per i zitadins cun premiazion di sportives.... deplu...

13/05/2009

Cor de dlieja de S.Cristina

L cor de dlieja de S.Cristina à ënghe sën si plata internet: www.chor.it deplu...

30/03/2009

Grafik

S.Cristina - Chemun Cumpani dla Mutans y di Mutons 2009

L Chemun de S.Cristina ie unì premià dal VKE coche "Chemun Cumpani dla Mutans y di Mutons 2009", adum... deplu...

10/12/2008

Liejer ju l'ëura dal'ega 2009

L ufize chëutes damanda che nchina ai 29 de jené 2010 vën purteda te chemun la letura dl'ëura dal'ega.... deplu...

20/03/2008

Plata internet zënza barieres

On laurà ora nosta plata internet acioche ënghe zitadins cun problemes motorics o de vista possa ti cialé.... deplu...

|< | < | 4| 5| 6| 7| 8| 9 |