Vo sëis tlo:

News - Archif

Filter aldò dl ann: Duc| 2023| 2022| 2021| 2020| 2019| 2018| 2017| 2016| 2015| 2014| 2013| 2012| 2011| 2010| 2009| 2008|

20/12/2016

Senteda dl Cunsëi chemunel ai 29.12.2016 - orden dl di

La senteda unirà tenida dala 14.00 tla sala de cunsëi tl segondo partimënt. deplu...

11/11/2016

Senteda dl Cunsëi chemunel ai 21.11.2016 - orden dl di

La senteda unirà tenida dala 20.00 tla sala de cunsëi tl segondo partimënt. deplu...

03/10/2016

Referendum costituzionel di 4 de dezëmber 2016 – lité tres posta

N ucajion dl Referendum costituzionel di 4 de dezëmber 2016 a i litadëures che per... deplu...

02/09/2016

Dumanda per l asseniazion de n cuatier da afité

L Istitut per l frabiché soziel dla Provinzia Autonoma de Bulsan fej al savëi, che n possa de ju la... deplu...

30/08/2016

Cuncors publich per na stiera de assistënt/a aministrativ/a VI. q.f.

Cuncors publich per la curida de na stiera de assistënt aministratif - VI. cualifica funzionela – orar... deplu...

18/08/2016

Senteda dla cumiscion per l frabiché: 15 de setëmber 2016

Terminn per de ju i proiec: juebia 1. de setëmber 2016 deplu...

12/08/2016

Lista n cont a l’asseniazion dl grunt tl raion per l frabiché alesirà "Scimenon"

Cun deliberazion nr. 141 di 08.06.2016 à la Jonta Chemunela fissà l terminn per dé ju la dumandes. La... deplu...

11/07/2016

Senteda dla cumiscion per l frabiché: 11 de agost 2016

Terminn per de ju i proiec: juebia 28 de lugio 2016 deplu...

04/07/2016

Udienzes dl assessëur provinziel Florian Mussner

N sada ai 01.10.2016 tenirà l assessëur provinziel Florian Mussner si udienzes te Gherdëina. Sëlva:... deplu...

17/06/2016

Senteda dl Cunsëi chemunel ai 27.06.2016 - orden dl di

La senteda unirà tenida dala 20.00 tla sala de cunsëi tl segondo partimënt. deplu...

17/06/2016

Senteda dla cumiscion per l frabiché: 7 de lugio 2016

Terminn per de ju i proiec: juebia 23 de juni 2016 deplu...

23/05/2016

Senteda dl Cunsëi chemunel ai 30.05.2016 - orden dl di

La senteda unirà tenida dala 19.00 tla sala de cunsëi tl segondo partimënt. deplu...

18/03/2016

Senteda dla cumiscion per l frabiché: 21 de auril 2016

Terminn per de ju i proiec: juebia 7 de auril 2016 deplu...

04/03/2016

Senteda dl Cunsëi chemunel ai 14.03.2016 - orden dl di

La senteda unirà tenida dala 20.00 tla sala de cunsëi tl segondo partimënt. deplu...

25/02/2016

Referendum populér abrogativ di 17 de auril 2016 – lité tres posta

N ucajion dl referendum di 17 de auril 2016 a i litadëures che per rejons de lëur, de studio o per... deplu...

17/02/2016

Senteda dla cumiscion per l frabiché: 17 de merz 2016

Terminn per de ju i proiec: juebia 3 de merz 2016 deplu...

13/01/2016

Senteda dla cumiscion per l frabiché: 11 de fauré 2016

Terminn per de ju i proiec: juebia 28 de jené 2016 deplu...

16/12/2015

Nsci Fovela

Nsci Fovela

La DVD ie da giaté tl secretariat dl chemun. deplu...

14/12/2015

Scolina „Egaburvanda“ S.Cristina - Iscrizions per l'ann 2016/2017

Merdi 19.01.2016 dala 8.00 ala 11.00 y dala 13.30 ala 15.00 y n mierculdi 20.01.2016 dala 8.00 ala... deplu...

09/12/2015

Gem2Ggo - app de Chemun

Gem2Ggo - app de Chemun

Cun chësta App giata i zitadins la nfurmazions che ie tl sito de Chemun cun i vantajes che la tecnologies di smartphones se da. deplu...

19/11/2015

Senteda dla cumiscion per l frabiché: 17 de dezëmber 2015

Terminn per dé ju i proiec: juebia 3 de dezëmber 2015 deplu...

13/11/2015

Senteda dl Cunsëi chemunel ai 23.11.2015 - orden dl di

La senteda unirà tenida dala 20.00 tla sala de cunsëi tl segondo partimënt. deplu...

15/10/2015

Senteda dla cumiscion per l frabiché: 12 de nuvëmber 2015

Terminn per dé ju i proiec: juebia 29 de utober 2015 deplu...

25/09/2015

Servij de abineda di ciofes

Enghe ches't ann se cruzia l Chemun dla abineda di ciofes di soldri. Coche l ann passà ie sun dut l raion... deplu...

|< | < | 1| 2| 3| 4| 5 | 6| 7| 8| 9| > | >|