Vo sëis tlo:

Lista n cont a l’asseniazion dl grunt tl raion per l frabiché alesirà "Scimenon"

Metëde averda: chësc nserat ne n'ie nia plu atuel!

Cun deliberazion nr. 284 di 11.10.2017 à la Jonta Chemunela fissà l terminn per dé ju la dumandes. La dumanda messerà unì prejenteda nchin ai 30.11.2017 tl Chemun de S.Cristina.

Datei herunterladen: PDFDumanda per l'asseniazion de grunt per l frabiché alesirà 2017

Datei herunterladen: PDFDumanda per l'asseniazion de grunt per l frabiché alesirà 2017 - istruzions

 

27/10/2017