Vo sëis tlo:

Cuncors publich per na stiera de curida de na stiera de polizai de chemun y per alimenteres – V- cualifica funzionela cun orar a tëmp plën

Metëde averda: chësc nserat ne n'ie nia plu atuel!

L Ambolt dl Chemun de S.Cristina Gherdëina, n esecuzion dla deliberazion dla Jonta chemunela nr. 187 di 29.06.2017 fej al savëi che l ie unì scrit ora n cuncors per tituli y ejams, per curì una na stiëra de polizai de chemun y per alimenteres cun mansion de mes – orar a tëmp plën (38 ëura al ena). La stiera ie resserveda ala grupa dla rujeneda ladina.

La dumandes muessa ruvé tl secretariat nchina dala 12.00 di 11.08.2017 y nia plù tert. 

Nfurmazios plù avisa giaten tl’ufize de secretariat diretamënter o sota al numer de telefonn 0471/793420 – e-mail info@gemeinde.stchristina.bz.it ntan l’orar de ufize.

Datei herunterladen: PDFbando de cuncors

Datei herunterladen: PDFdumanda

 

 

05/07/2017