Vo sëis tlo:

Lista n cont a l’asseniazion dl grunt tl raion per l frabiché alesirà "Scimenon"

Metëde averda: chësc nserat ne n'ie nia plu atuel!

Cun deliberazion nr. 141 di 08.06.2016 à la Jonta Chemunela fissà l terminn per dé ju la dumandes. La dumanda messerà unì prejenteda nchin ai 31.10.2016 tl Chemun de S.Cristina.

Datei herunterladen: PDFDumanda per l'asseniazion de grunt per l frabiché alesirà 2016

Datei herunterladen: PDFDumanda per l'asseniazion de grunt per l frabiché alesirà 2016 - istruzions

12/08/2016