Vo sëis tlo:

Cuncors publich per per l tò ite na stiëra da bibliotechér/a a tëmp parziel 50%

Metëde averda: chësc nserat ne n'ie nia plu atuel!

L Ambolt dl Chemun de S.Cristina Gherdëina, n esecuzion dla deliberazion dla Jonta chemunela nr. 176 di 25.06.2015 fej al savëi che l ie unì scrit ora n cuncors per tituli y ejams, per curì una na stiëra de

bibliotecher/a – VI. cualifica funzionela – orar a tëmp parziel al 50%

La stiera ie resserveda ala grupa dla rujeneda ladina.

La dumandes muessa ruvé tl secretariat nchina dala 12.00 di 24.08.2015 y nia plù tert.

L test cumplet dal bandida ie da giaté sun la plata internet www.gemeinde.stchristina.bz.it.

Nfurmazios plù avisa giaten tl’ufize de secretariat diretamënter o sota al numer de telefonn 0471/793420 – e-mail info@gemeinde.stchristina.bz.it ntan l’orar de ufize.

 

Datei herunterladen: PDFBando

Datei herunterladen: PDFDumanda

13/07/2015