Vo sëis tlo:

Numri dla loteria dla segra 20.07.2014

Metëde averda: chësc nserat ne n'ie nia plu atuel!

LOTTERIA FESTA DELLA SAGRA 20.07.2014

1. pest (orancen)
2.
pest (vërt)
3.
pest 1390 (fucsia)
4.
pest 7638 (orangen)
5.
pest 4527 (ghiel)
6.
pest 5401 (rosa)
7.
pest 9334 (vërt)
8.
pest 1532 (fusia)
9.
pest 280 (fucsia)
10. pest 9250 (vërt linëus)

n. de telefon per giatè i pesc' 335/1050755 nchina ai 20/08/2014

21/07/2014