Vo sëis tlo:

Cuncors publich per tituli y proa pratica per l tò ite na stiëra a tëmp plën da cuech/cuega cualificá/cheda tla scolina

Metëde averda: chësc nserat ne n'ie nia plu atuel!

L chemun de S.Cristina à scrit ora n cuncors publich per tituli y proa pratica per l tò ite una na stiëra da cuech/cuega cualificá/cheda, III. cualifica funzionela, cun orar de lëur a tëmp plen (che fossa 38 ëures al'ena). La stiera ie resserveda ala grupa de rujeneda ladina.

Datei herunterladen: PDFBando de cuncors

Datei herunterladen: PDFDumanda

15/04/2014