Vo sëis tlo:

Liejer ju l'ëura dal'ega 2011

Metëde averda: chësc nserat ne n'ie nia plu atuel!

L ufize chëutes damanda che nchina ai 28 de jené 2012 vën purteda te Chemun la letura dl'ëura dal'ega.

13/12/2011