Vo sëis tlo:

Dumanda per giapé la cherta manietica per la streda Mastlé

Metëde averda: chësc nserat ne n'ie nia plu atuel!

Formuler me per tudësch o talian

17/05/2011