Vo sëis tlo:

Scrì ora n cuncors publich per tò su n laurant spezialisà

Metëde averda: chësc nserat ne n'ie nia plu atuel!

Scrì ora n cuncors publich per titui y proa pratica per tò su n laurant/lauranta spezialisà/eda - IV livel da paiamënt (chësta stiera ie resserveda ala grupa de rujeneda ladina)

 

per la documentazion cëla plata taliana o tudëscia

10/10/2011