Vo sëis tlo:

Liejer ju l'ëura dal'ega 2009

Metëde averda: chësc nserat ne n'ie nia plu atuel!

L ufize chëutes damanda che nchina ai 29 de jené 2010 vën purteda te chemun la letura dl'ëura dal'ega.

10/12/2008