Vo sëis tlo:

News - Archif

Filter aldò dl ann: Duc| 2023| 2022| 2021| 2020| 2019| 2018| 2017| 2016| 2015| 2014| 2013| 2012| 2011| 2010| 2009| 2008|

28/11/2023

Abineda de refudam inviern 2023/2024

Calënder per l abineda refudam per l inviern 2023/2024 a scumencé dai 01.12.2023 nchina ai 14.04.2024... deplu...

17/10/2023

Tó su n polizai de chemun

L vën fat al savëi che chësta aministrazion chemunela tò su a tëmp determinà n polizai de chemun tl ufize... deplu...

22/09/2023

Servisc de abineda di ciofes

Enghe ches't ann se cruzia l Chemun dla abineda di ciofes di soldri. Coche l ann passà ie sun dut l raion... deplu...

17/07/2023

Senteda dl cunsëi de chemun ai 24.07.2023

Ai 24.07.2023 dala 20.00  unirà tenida la proscima senteda dl Cunsëi de chemun Tlo abineis l orden dl... deplu...

24/05/2023

Cuncors publich per la curida de na stiera de assistënt aministratif - 6. cualifica funzionela

L Ambolt dl Chemun de S.Cristina Gherdëina, n esecuzion dla deliberazion dla Jonta chemunela nr. 138... deplu...

24/05/2023

Curida de na stiera de assistënt/a amnistratif/va - VI. cualifica funzionela

L Chemun de S.Cristina Gherdëina fej al savëi che l ie da curì una na stiera assistënt aministratif -... deplu...

19/05/2023

foto

Lista n cont ala sëurandata dl grunt per l frabiché abitatif alesirà tla zona de espanjion C1 "Pradel-Putzer"

Cun deliberazion nr. 115 di 12.04.2023  à la Jonta Chemunela slungià l terminn per dé ju la dumandes.... deplu...

31/01/2023

Senteda dl Cunsëi chemunel ai 08.02.2023 - orden dl di

La senteda unirà tenida dala 20.00 tla sala de cunsëi tl segondo partimënt. deplu...