Vo sëis tlo:

News - Archif

Filter aldò dl ann: Duc| 2023| 2022| 2021| 2020| 2019| 2018| 2017| 2016| 2015| 2014| 2013| 2012| 2011| 2010| 2009| 2008|

29/12/2016

METER A VERDA – pericul de mel de fuech

A gauja dla gran suta che ie al mumënt, ie l pericul de fuesc bëndebo aut. Prion bel de mëter dassën... deplu...

20/12/2016

Senteda dl Cunsëi chemunel ai 29.12.2016 - orden dl di

La senteda unirà tenida dala 14.00 tla sala de cunsëi tl segondo partimënt. deplu...

11/11/2016

Senteda dl Cunsëi chemunel ai 21.11.2016 - orden dl di

La senteda unirà tenida dala 20.00 tla sala de cunsëi tl segondo partimënt. deplu...

03/10/2016

Referendum costituzionel di 4 de dezëmber 2016 – lité tres posta

N ucajion dl Referendum costituzionel di 4 de dezëmber 2016 a i litadëures che per... deplu...

02/09/2016

Dumanda per l asseniazion de n cuatier da afité

L Istitut per l frabiché soziel dla Provinzia Autonoma de Bulsan fej al savëi, che n possa de ju la... deplu...

30/08/2016

Cuncors publich per na stiera de assistënt/a aministrativ/a VI. q.f.

Cuncors publich per la curida de na stiera de assistënt aministratif - VI. cualifica funzionela – orar... deplu...

18/08/2016

Senteda dla cumiscion per l frabiché: 15 de setëmber 2016

Terminn per de ju i proiec: juebia 1. de setëmber 2016 deplu...

12/08/2016

Lista n cont a l’asseniazion dl grunt tl raion per l frabiché alesirà "Scimenon"

Cun deliberazion nr. 141 di 08.06.2016 à la Jonta Chemunela fissà l terminn per dé ju la dumandes. La... deplu...

11/07/2016

Senteda dla cumiscion per l frabiché: 11 de agost 2016

Terminn per de ju i proiec: juebia 28 de lugio 2016 deplu...

04/07/2016

Udienzes dl assessëur provinziel Florian Mussner

N sada ai 01.10.2016 tenirà l assessëur provinziel Florian Mussner si udienzes te Gherdëina. Sëlva:... deplu...

17/06/2016

Senteda dl Cunsëi chemunel ai 27.06.2016 - orden dl di

La senteda unirà tenida dala 20.00 tla sala de cunsëi tl segondo partimënt. deplu...

17/06/2016

Senteda dla cumiscion per l frabiché: 7 de lugio 2016

Terminn per de ju i proiec: juebia 23 de juni 2016 deplu...

23/05/2016

Senteda dl Cunsëi chemunel ai 30.05.2016 - orden dl di

La senteda unirà tenida dala 19.00 tla sala de cunsëi tl segondo partimënt. deplu...

18/03/2016

Senteda dla cumiscion per l frabiché: 21 de auril 2016

Terminn per de ju i proiec: juebia 7 de auril 2016 deplu...

04/03/2016

Senteda dl Cunsëi chemunel ai 14.03.2016 - orden dl di

La senteda unirà tenida dala 20.00 tla sala de cunsëi tl segondo partimënt. deplu...

25/02/2016

Referendum populér abrogativ di 17 de auril 2016 – lité tres posta

N ucajion dl referendum di 17 de auril 2016 a i litadëures che per rejons de lëur, de studio o per... deplu...

17/02/2016

Senteda dla cumiscion per l frabiché: 17 de merz 2016

Terminn per de ju i proiec: juebia 3 de merz 2016 deplu...

13/01/2016

Senteda dla cumiscion per l frabiché: 11 de fauré 2016

Terminn per de ju i proiec: juebia 28 de jené 2016 deplu...