Vo sëis tlo:

News - Archif

Filter aldò dl ann: Duc| 2023| 2022| 2021| 2020| 2019| 2018| 2017| 2016| 2015| 2014| 2013| 2012| 2011| 2010| 2009| 2008|

12/12/2014

Senteda dl cunsëi chemunel 22.12.2014

La senteda unirà tenida dala 09.00 tla sala de cunsëi tl segondo partimënt. deplu...

26/11/2014

Reunion di zitadins ai 26.11.2014

Duc i zitadins de S.Cristina Gherdëina ie nviei a na reunion di zitadins, che unirà tenida mierculdi,... deplu...

17/09/2014

Senteda dla cumiscion per l frabiché: 14 de utober 2014

Terminn per dé ju i proiec: merdi 30 de setëmber 2014 deplu...

04/09/2014

Senteda dl cunsëi chemunel 20 de utober 2014

La senteda unirà tenida dala 09.00 tla sala de cunsëi tl segondo partimënt. deplu...

04/09/2014

Senteda dl cunsëi chemunel 15 setëmber 2014

La senteda unirà tenida dala 09.00 tla sala de cunsëi tl segondo partimënt. deplu...

04/09/2014

Senteda dl cunsëi chemunel 15 setëmber 2014

La senteda unirà tenida dala 09.00 tla sala de cunsëi tl segondo partimënt. deplu...

01/09/2014

Cuncors publich per tituli y proa pratica per l tò ite na stiëra a tëmp plën da cuech/cuega cualificá/cheda tla scolina

L chemun de S.Cristina à scrit ora n cuncors publich per tituli y proa pratica per l tò ite... deplu...

11/08/2014

Senteda dla cumiscion per l frabiché: 9 de setëmber 2014

Terminn per dé ju i proiec: merdi 26 de agost 2014 deplu...

01/08/2014

Lista n cont a l’asseniazion de grunt tl raion per l frabiché alesirà

Cun deliberazion nr. 183 di 15.07.2014 à la Jonta Chemunela fissà l terminn per dé ju la dumandes. La... deplu...

25/07/2014

Senteda dl cunsëi chemunel 4 de agost 2014

La senteda unirà tenida dala 09.00 tla sala de cunsëi tl segondo partimënt. deplu...

21/07/2014

Numri dla loteria dla segra 20.07.2014

LOTTERIA FESTA DELLA SAGRA 20.07.2014 1. pest (orancen) 2. pest (vërt) 3. pest 1390 (fucsia) 4.... deplu...

02/07/2014

Senteda dla cumiscion per l frabiché: 4 de agost 2014

Terminn per dé ju i proiec: merdi 22 de lugio 2014 deplu...

21/05/2014

Senteda dla cumiscion per l frabiché: 1 de lugio 2014

Terminn per dé ju i proiec: merdi 17 de juni 2014 deplu...

14/05/2014

Azion "Rumon su nosc luech" ai 24 de mei

Nce chëst ann mët l chemun de S. Crestina a jì la azion “Rumon su nosc luech”.  I zitadins... deplu...

15/04/2014

Cuncors publich per tituli y proa pratica per l tò ite na stiëra a tëmp plën da cuech/cuega cualificá/cheda tla scolina

L chemun de S.Cristina à scrit ora n cuncors publich per tituli y proa pratica per l tò ite... deplu...

12/02/2014

Senteda dla cumiscion per l frabiché: 25 de merz 2014

Terminn per dé ju i proiec: merdi 11 de merz 2014 deplu...

03/02/2014

Senteda dl cunsëi chemunel 20 faurè 2014

La senteda unirà tenida dala 09.00 tla sala de cunsëi tl segondo partimënt. deplu...

03/02/2014

Senteda dl cunsëi chemunel 20 faurè 2014

La senteda unirà tenida dala 09.00 tla sala de cunsëi tl segondo partimënt. deplu...

17/01/2014

Senteda dla cumiscion per l frabiché: 25 de fauré 2014

Terminn per dé ju i proiec: merdi 11 de fauré 2014 deplu...