Vo sëis tlo:

News - Archif

Filter aldò dl ann: Duc| 2023| 2022| 2021| 2020| 2019| 2018| 2017| 2016| 2015| 2014| 2013| 2012| 2011| 2010| 2009| 2008|

28/11/2023

Abineda de refudam inviern 2023/2024

Calënder per l abineda refudam per l inviern 2023/2024 a scumencé dai 01.12.2023 nchina ai 14.04.2024... deplu...

17/10/2023

Tó su n polizai de chemun

L vën fat al savëi che chësta aministrazion chemunela tò su a tëmp determinà n polizai de chemun tl ufize... deplu...

22/09/2023

Servisc de abineda di ciofes

Enghe ches't ann se cruzia l Chemun dla abineda di ciofes di soldri. Coche l ann passà ie sun dut l raion... deplu...

17/07/2023

Senteda dl cunsëi de chemun ai 24.07.2023

Ai 24.07.2023 dala 20.00  unirà tenida la proscima senteda dl Cunsëi de chemun Tlo abineis l orden dl... deplu...

24/05/2023

Cuncors publich per la curida de na stiera de assistënt aministratif - 6. cualifica funzionela

L Ambolt dl Chemun de S.Cristina Gherdëina, n esecuzion dla deliberazion dla Jonta chemunela nr. 138... deplu...

24/05/2023

Curida de na stiera de assistënt/a amnistratif/va - VI. cualifica funzionela

L Chemun de S.Cristina Gherdëina fej al savëi che l ie da curì una na stiera assistënt aministratif -... deplu...

19/05/2023

foto

Lista n cont ala sëurandata dl grunt per l frabiché abitatif alesirà tla zona de espanjion C1 "Pradel-Putzer"

Cun deliberazion nr. 115 di 12.04.2023  à la Jonta Chemunela slungià l terminn per dé ju la dumandes.... deplu...

31/01/2023

Senteda dl Cunsëi chemunel ai 08.02.2023 - orden dl di

La senteda unirà tenida dala 20.00 tla sala de cunsëi tl segondo partimënt. deplu...

20/04/2022

Rumon su nosc luech

Azion "Rumon su nosc luech" ai 23 de auril 2022

Nce chëst ann mët l chemun de S. Cristina a jì la azion “Rumon su nosc luech”.  I zitadins ie cherdei... deplu...

13/01/2022

impftag

Di dla dlavea te Sëlva ai 22 y 23 de jené 2022

L Chemun de Sëlva mët a ji deberieda cun l'Azienda Sanitera de Südtriol doi dis per fe la dlavea te Sëlva.... deplu...

21/12/2021

Senteda dl cunsëi chemunel ai 30.12.2021

Ai 30.12.2021 dala 20.00  unirà tenida la prosciama senteda dl Cunsëi de chemun Tlo abineis l orden dl... deplu...

15/12/2021

Grafik

Di dla dlavea a S.Cristina Gherdëina

L Chemun de S. Cristina Gherdëina mët a jì n sada, 18 de dezëmber 2021, n di dla dlavea per duc chëi... deplu...

07/12/2021

Scolina „Egaburvanda“ S.Cristina - Iscrizions per l'ann 2022/2023 dai 10 ai 18.01.2022

Nformazions_Iscrizion_scolina_2022-23_I500243289_.PDF (0.08 MB) deplu...

29/09/2021

Reduzion dla tarifa per l refudam

Pervia che la emergënza sanitera dl COVID-19 ie unida slungeda, à la Jonta de Chemun dat pro na reduzion... deplu...

11/09/2021

Udiënzes dla Defendura zivica a Urtijëi tl ann 2015

La saurida

Tlo abinëis la nfurmazions sun l servisc. deplu...

03/09/2021

vax

Vaxbus a S.Cristina Gherdëina

L vaxbus vën nce a S.Cristina Gherdëina - per nfurmazions cëla tla rujeneda tudëscia o taliana deplu...

01/09/2021

servisc "nonno vigile"

L chemun de S.Cristina Gherdëina fej al savëi che l vën mo cris persones che fajëssa l servisc de “nonno... deplu...

1 | 2| 3| 4| 5| 6| > | >|